UTBILDNINGAR
3 dagar
Försäljningschefen
2 dagar
Chefen och Ledarskapet
Personlig Coachning
Affärsmannaskap- sälj
Framställningsteknik
1 dag
Påbyggnadskurs
Effektiv försäljning
Att sälja i butik
Telefonförsäljning
Klagomålshantering
Personlig planering
Scenarioplanering
Trivsel på arbetet
Kommunikation -retorik
.
Kurskalender
Anmälan kurser
.
"HEMMA HOS" UPPDRAG
Interna utbildningar
Företagsrådgivning
Konferenser 'kick-off'
Gästföreläsningar
Konsultationer
 
TARNI e-learning
Självstudier på Internet
Utvecklingssamtal
Konflikthantering
Stresshantering

.

TARNI MANAGEMENT
Affärsidé
Konsulter
Kontakta oss
Våra kursplatser
Försäljningsvillkor
.
INFORMATION
Referenser
Pressklipp
Litteratur
Faktablad
Aktuella studier
 
in English