Till startsidan

Kursen omfattar 2 dagar.


Kursledare:


Tom Nilsson
har lång erfarenhet som ledare inom näringslivet och har som konsult sedan 1992 inriktat sig på rekonstruktioner av företag och utbildningar i ledarskap, affärsmannaskap och personlig utveckling både i Sverige och utomlands.

 

 

Hemsida: www.tarni.com
E-post: info@tarni.com

Mobil:
070 336 08 02Personlig Coachning

Gå kursen Chefen och Ledarskapet ensam med kursledaren. Fokusera på Dina egna behov, problem och utvecklingsområden. Ju färre deltagare på en kurs ju mer tid kan användas till Dina specifika problem. Att vara ensam med kursledaren är det optimala.

För chefer som:

- känner sig ensamma i sin chefsroll
-
har problem i sitt ledarskap
-
som kört fast och vill utvecklas ytterligare

Målet är att under två intensiva dagar gå igenom ledarskapets verktyg och hur man som individ kan utvecklas samt arbeta fram en utvecklingsplan som leder till ökad effektivitet med ett modernt ledarskap.

Utbildningens innehåll:
Dag 1 (klicka för beskrivning)

Chefen och ledarskapet
Mål och visioner
Organisationsstrukturer
Styrformer och styrverktyg
Makt, inflytande och ansvar
Etik och moral
Utveckling och förändring
Våra olikheter

Dag 2 (klicka för beskrivning)

Förmågan att hantera sig själv och relationer till andra
Anställdskap- engagemang och trivsel
Kommunikation och Information
Presentations- och framställningsteknik
Mentorskap, Coaching, Fadderskap
Personlig planering
Åtgärdsplan

Kursansvarig: Tom Nilsson - TARNI Management

Tid
: Enligt överenskommelse då det passar deltagaren och kursledaren

Plats:

Valfri plats eller någon av våra ordinarie kursplatser
Malmö Falsterbo Kursgård
Göteborg Handelsakademin
Stockholm Drottning Victorias Örlogshem
Spanien Costa del Sol
Kostnad:
16 900 kronor exkl.moms
Kursmaterial, lunch och kaffe ingår.
Resekostnader kan tillkomma beroende på val av plats

 

Anmälan på hemsidan eller per telefon 070 336 08 02

E-post info@tarni.com

Välkommen!