e-learning, självstudier på Internet

"Konflikthantering"

Konflikter är oundvikliga i grupper där olika personer försöker samverka. Konflikter uppstår ofta p.g.a. otydlighet och orättvisor.

Konflikthantering är en del i ledarskapet. En framgångsrik chef jobbar med trivsel på arbetsplatsen för att minimera konflikter.Trivsel på arbetsplatsen innebär att alla engagerar sig i verksamheten och utvecklar goda relationer internt i organisationen såväl som externt med kunder, leverantörer eller allmänheten.

En utbildning som hjälper till att förstå och hantera konflikter men även hur man minimerar dem.

Kursinnehåll:

Individuella konflikter
Mellanmänskliga konflikter
Systemkonflikter
Konflikthantering i fem steg
Kommunikation mellan människor
Förmågan att hantera sig själv - självkontroll
Förmågan att hantera relationer till andra
Våra olikheter

Handledare: Tom Nilsson, TARNI Management

Tid: ca 5 timmar

Kursavgift: 2 850 kronor exkl.moms/deltagare.

Anmälan

Efter anmälan skickar vi ett e-mail med faktura och inloggningsuppgifter, som varar i en månad. Under dessa fyra veckor kan Du logga in hur många gånger som helst