Till startsidan

Seminariet omfattar
1
dag och arrangeras efter önskemål i
Malmö, Göteborg och Stockholm.

Mest vanlig som företagsintern utbildning


Kursledare:


Tom Nilsson
har lång erfarenhet inom försäljning både som försäljningschef och VD inom tillverkande företag såväl som grossistföretag i Sverige och internationellt. De senaste 10 åren har inriktats på utbildningar i ledarskap, affärsmannaskap och personlig utveckling.

 

Hemsida: www.tarni.com
E-post: info@tarni.com

Mobil: 070 336 08 02

 

Välkommen !Trivsel på arbetsplatsen

För anställda inom företag och myndigheter

Den största potentialen för ökad lönsamhet finns i den befintliga organisationen.

Trivsel på arbetsplatsen innebär att alla engagerar sig i verksamheten och utvecklar goda relationer internt i organisationen såväl som externt med kunder, leverantörer eller allmänheten.

- Hur man skapar trivsel och lojalitet i organisationen.
- Hur man skapar ett gemensamt ansvar för alla.
- Hur man skapar initiativ till förbättringar.
- Hur man inför "anställdskaps anda" i organisationen

Ett seminarium som inspirerar till att införa den kultur och trivsel i organisationen, som leder till förbättrat resultat och ökad lönsamhet.

Seminariets innehåll:

Utveckling och förändring
Förmågan att hantera sig själv - självkontroll
Förmågan att hantera relationer till andra
Ledarskap med gemenskap

Ansvar - gemensamt för alla
Lojalitet - betyder inte lydnad
Initiativ - till förbättringar
Engagemang

Kursansvarig: Tom Nilsson, TARNI Management

Tid: 09.00 -16.00

Platser:
Hemma hos Er eller:
Malmö Falsterbo Kursgård
Göteborg Handelsakademin
Stockholm Drottning Victorias Örlogshem

Kostnad: 5 900 kronor exkl.moms/deltagare. Upptill 5 personer dvs. 25 000 kronor därefter fritt antal.

Anställdskap rör alla och deltagarna har mest varit VD:ar och andra chefer med underställd personal. Kursutvärderingen av deltagarna har givit kursen ett genomsnittsbetyg på 4,59 poäng av 5 möjliga.

Några spontana uttalanden från kursdeltagare:

"Ett angeläget ämne för vår organisation som framfördes på ett mycket intressant och "fångande" sätt."

"Intressant ämne, tydligt framfört, lagom långt, bra bilder."

"Många "poletter" föll ner!"

 


Anmälan
på hemsidan eller per telefon 070 336 08 02