Konsultationer

Vi utför uppdrag av olika slag internt eller externt i er organisationExempel på uppdrag:

Mentorskap
Organisationsanalys
Rekrytering av personal
Marknadsundersökning
Attitydundersökning
etc....

Under den senaste tiden har vi utfört uppdrag som:

-Marknadsundersökning i Danmark som underlag för etablering.

- Mentorskap för VD i ett medelstort privatägt bolag.

- Analys och reparation av säljprocessen i grossistbolag.

-Analys av organisation med rekommendationer på förbättringsåtgärder i stort tillverkningsföretag.

m.m.

Kostnad:
Varje uppdrag offereras separat.