Till startsidan
Kurskalender
Anmälan (Alla datum är med reservation för ändring.)
När en kurs är fullbelagd tages datumet bort ur kurskalendern. Presenterade startdatum har lediga platser.
Samtliga kurser arrangeras i Spanien enligt överenskommelse.

Kurser 2019

Plats
.Dgr.
...Pris...
Aug.. Sept Okt Nov Dec
Försäljningschefen Malmö
3
16 900
Samtliga kurser arrangeras
efter överenskommelse
Göteborg
3
16 900
Stockholm
3
16 900
Chefen och Ledarskapet
Malmö
2
11 800
       
Göteborg
2
11 800
       
Stockholm
2
11 800
         
Affärsmannaskap- säljutveckling
Malmö
2
11 800
       
Göteborg
2
11 800
       
Stockholm
2
11 800
       
Framställningsteknik Malmö
2
11 800
       
Göteborg
2
11 800
       
Stockholm
2
11 800
         

Effektiv försäljning
-klagomålshantering

Malmö
1
5 900
       
Göteborg
1
5 900
       
Stockholm
1
5 900
       
Personlig planering
Malmö
1
5 900
       
Göteborg
1
5 900
       
Stockholm
1
5 900
         
Kommunikation-retorik
Malmö
1
5 900
       
Göteborg
1
5 900
       
Stockholm
1
5 900