Företagsrådgivning

Många små och medelstora företag behöver rådgivning när resultat uteblir och utveckling stagnerar. Man brukar inte se problemen från insidan på samma sätt som utifrån. Ledning och ägare är ofta ensamma och behöver bollplank.

Vår erfarenhet efter många år av företagsrådgivning är att brister oftast finns i ledarskapet eller i säljprocessen.

Vi genomför en process i tre faser.

Vi börjar med analysfasen som består av intervjuer av ledning och anställda, kunder och leverantörer m.fl. till syfte att analysera problem och möjligheter och definiera styrkor och svagheter. En djuplodande behovsanalys.

Därefter påbörjas åtgärdsfasen med upprättande av en handlingsplan, en strategi för att finna en väg in i framtiden.

Som avslutning en genomförandefas där åtgärder genomföres enligt planen. Detta kan vara allt från kompetensutveckling av ledning tilll träning av säljorganisation eller attitydförändring av övrig personal.

Kostnad för företagsrådgivning debiteras med 1900 kr per timme .
Tillkommer kostnader för ev. resor och logi.

Analysfasen brukar beräknas till 2-3 dagar. Åtgärdsfasen till 1-2 dagar och genomförandefasen till 2-4 dagar.

Tveka inte att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion