Faktablad (i pdf format)
Klicka på rubriken
Faktabladen ger en bild över utbildningarnas inriktning och innehåll.

Ledarskap

Affärsmannaskap

Kommunikation och retorik


Anställdskap - en trivselkultur

Emotionell intelligens

Ladda gratis ner programmet Acrobat Reader för att öppna pdf filer.