Till startsidan

Kursen omfattar
1
dag och arrangeras på efterfrågan.


Kursledare:


Tom Nilsson
har lång erfarenhet inom förändringsarbeten som chef och VD inom tillverkande företag såväl som grossistföretag i Sverige och internationellt. De senaste åren har inriktats på utbildningar i ledarskap, affärsmannaskap och personlig utveckling.

 

Hemsida: www.tarni.com
E-post: info@tarni.com

Mobil: 070 336 08 02
Scenarioplanering

Ett endags seminarium om hur man jobbar med scenarioplanering som ett verktyg i strategiarbetet. Förändringar på marknaden sker snabbt och många är inte förberedda utan blir tagna på sängen.

Utbildningen vänder sig till Dig som:

- är företagsledare med lönsamhetsansvar
- verksamhetsansvarig inom offentlig såväl som privat sektor.
- avdelningschef med budgetansvar.

Målet med utbildningen är att lära sig att tänka proaktivt, att med scenarioplanering vara förberedd och handlinskraftig vid förändringar i framtiden.

Utbildningens innehåll:

Utveckling och förändring
Framtidens ledarskap
Budgetarbetet
Scenarioplanering
Min beteendeprofil
Kommunikation
Anpassningsförmåga till förändringar - självkontroll
Proaktivt tänkande - självmotivation
Åtgärdsplan

Tid: Kl. 09.00 - 16.00

Kursansvarig: Tom Nilsson, TARNI Management

Kursen arrangeras på efterfrågan.
Platser:
Malmö Falsterbo Kursgård
Göteborg Handelsakademin
Stockholm Drottning Victorias Örlogshem
Spanien Costa del Sol

Kostnad: 5 900 kronor exkl.moms/deltagare.
Kursmaterial, lunch och kaffe ingår