e-learning, självstudier på Internet
"Utvecklingssamtal"

Utvecklingssamtal är ett verktyg för chefer att dels mäta stämningen bland personalen och dels implementera värderingar, mål och visioner.

En utbildning som hjälper till att förbereda och genomföra ett utvecklingssamtal. Vi ger förslag på blanketter till checklista, överrenskommelser och individualplan.

Kursinnehåll:

Utvecklingssamtal
Förberedelser
Checklista
Tid
Plats
Kommunikation mellan människor
Förmågan att hantera sig själv - självkontroll
Förmågan att hantera relationer till andra

Kursansvarig: Tom Nilsson, TARNI Management

Tid: ca 5 timmar

Kursavgift: 2 850 kronor exkl.moms/deltagare.

Anmälan

Efter anmälan skickar vi ett e-mail med faktura och inloggningsuppgifter, som varar i en månad. Under dessa fyra veckor kan Du logga in hur många gånger som helst