Till startsidan

Kursen omfattar
3
dagar och arrangeras regelbundet i
Malmö, Göteborg, Stockholm och Spanien

Kurskalender
(klicka för att välja datum)

Kursledare:


Tom Nilsson
har lång erfarenhet inom försäljning både som försäljningschef och VD inom tillverkande företag såväl som grossistföretag i Sverige och internationellt. De senaste 10 åren har inriktats på utbildningar i ledarskap, affärsmannaskap och personlig utveckling.

 

Anmälan senast en vecka före kursstart

Hemsida: www.tarni.com
E-post: info@tarni.com

Mobil: 070 336 08 02

 

Efter 6-12 månader:
PåbyggnadskursFörsäljningschefen
Ledarskap och affärsmannaskap för chefer

Utbildningen vänder sig till Dig som:

- skall tillträda som försäljningschef.
-
är nyanställd som försäljningschef.
- har
varit försäljningschef några år och vill utvecklas.

Målet med utbildningen är att utveckla deltagarnas
Ledarskap - förmågan att leda sin säljpersonal mot gemensamma mål
Affärsmannaskap - förmågan att bygga och underhålla relationer med kunder och leverantörer.

Utbildningens innehåll:
Dag 1 Affärsmannaskap

Marknadskommunikation
Säljprocessen
Relationer -framtidens konkurrensmedel
Planeringsfas - värderingar, mål, visioner, säljplanen.
Kontaktfas - kvalitet, kvantitet, fokus, säljhinder
Säljfas - säljteknik, behovsanalys
Kommunikation och retorik
Framträdandeteknik
Efterförsäljningsfas - kundvård
Klagomålshantering - nöjda kunder
Benchmarking

Dag 2 Ledarskap

Chefen och ledarskapet
Anställdskap- engagemang och trivsel
Framtidens ledarskap
Etik och moral - CSR
Organisationsstrukturer
Styrformer och styrverktyg
Makt, inflytande och ansvar
Utveckling och förändring
Våra olikheter

Dag 3 Personlig utveckling

Emotionell intelligens -förmågan att hantera sig själv och relationer
Konflikthantering
Mobbning
Information
Presentations- och framställningsteknik
Mentorskap, Coaching, Fadderskap
Personlig planering
Mental träning
Åtgärdsplan

Kursansvarig: Tom Nilsson, TARNI Management
Platser:

Malmö

Falsterbo Kursgård
Göteborg Handelsakademin
Stockholm Drottning Victorias Örlogshem
Spanien Costa del Sol

Kostnad: 16 900 kronor exkl.moms/deltagare.
Kursmaterial, lunch och kaffe ingår

Några uttalanden från deltagare

Anmälan på hemsidan eller per telefon 070 336 08 02