Till startsidan

Kursen omfattar 2 dagar och arrangeras ca en gång per månad i Malmö, Göteborg, Stockholm och Costa del Sol.

Kurskalender
(klicka för att välja datum)

Kursledare:

Tom Nilsson
har lång erfarenhet som ledare inom näringslivet och har som konsult sedan 1992 inriktat sig på rekonstruktioner av företag och utbildningar i ledarskap, affärsmannaskap och personlig utveckling både i Sverige och utomlands.

Anmälan senast en vecka före kursstart

 

Hemsida: www.tarni.com
E-post: info@tarni.com

Mobil:
070 336 08 02


Efter 6-12 månader:
PåbyggnadskursChefen och Ledarskapet
Framtidens Ledarskap

Utbildningen vänder sig till Dig som:

- skall tillträda en chefsposition
- nyligen har tillträtt
en chefsposition
-
har varit chef en tid och vill utvecklas ytterligare

Målet med utbildningen är att utveckla deltagarnas
Chefskap - förmåga att ta ansvar för sin verksamhet - och
Ledarskap - förmågan att leda sin personal mot gemensamma mål

Utbildningens innehåll:
Dag 1 (klicka för beskrivning)

Chefen och ledarskapet
Styrformer och styrverktyg
Framtidens ledarskap
Framtidsberedskap, scenarioplanering
Utveckling och förändring - Agilt ledarskap
Mål och visioner

Etik och moral - CSR
Organisationsstrukturer
Makt, inflytande och ansvar
Anställdskap- engagemang och trivsel
- LEAN ledarskap
Anställning och uppsägning

Kommunikation och Information
Utvecklingssamtal
Konflikthantering
Mobbning
Mentorskap, Coaching, Fadderskap

Dag 2 (klicka för beskrivning)

Presentations- och framställningsteknik
Våra olikheter -teamprofiler, gruppdynamik
Våra intelligenser
Förmågan att hantera sig själv och relationer till andra

Självkännedom
Självkontroll
Självmotivation - mental träning

Social kompetens - relationer, grupptillhörighet
Social medvetenhet - empati
Personlig planering
Chefsutveckling - åtgärdsplan

Tid: Kl. 09.00 - 16.00

Kursansvarig:
Tom Nilsson - TARNI Management

Plats:

Malmö Falsterbo Kursgård
Göteborg Handelsakademin
Stockholm Drottning Victorias Örlogshem
Spanien Costa del Sol

Kostnad: 11 800 kronor exkl.moms/deltagare.
Kursmaterial, lunch och kaffe ingår

Några uttalanden från deltagare

Anmälan på hemsidan eller per telefon 070 336 08 02

E-post info@tarni.com

Välkommen!