Interna utbildningar

Är ni fyra personer eller fler som ska genomgå en utbildning kan detta arrangeras på tider som passar er och i era lokaler.

Utbildningen anpassas till era behov och vi fokuserar innehållet på era problemställningar.

T.ex. kan en 2-dagarsutbildning som omfattar 12 timmar genomföras på kvällstid 3 x 4 timmar alternativt 4 x 3 timmar.

Vill ni förlägga utbildningen på annan ort bestämmer vi gemensamt plats och upplägg.

Kostnaden för en 2-dagarsutbildning är samma som vid en öppen utbildning per person.
Vid mer än 6 personer överrenskommes ett fast pris.

Är utbildningen förknippad med mycket förberedelser med möten och intervjuer debiteras 10 000 SEK/dag.

Tillkommer kostnader för ev. resor och logi.

Exempel på företag och organisationer som anlitat oss. Referenser