Till startsidan

Kursen omfattar 1 dag.

 

Kursledare:

Tom Nilsson
har lång erfarenhet som ledare inom näringslivet och har som konsult sedan 1992 inriktat sig på rekonstruktioner av företag och utbildningar i ledarskap, affärsmannaskap och personlig utveckling både i Sverige och utomlands.

 

 

Hemsida: www.tarni.com
E-post: info@tarni.com

Mobil:
070 336 08 02Påbyggnadskurs - Personlig Coachning

Efter att ha gått någon av de öppna kurserna kan man efter 6-12 månader när man har praktiserat de kunskaper som inhämtats och testat de verktyg som finns, känna ett behov av att utveckla vissa delar. Som påbyggnadskurs kan man köpa 1 dags personlig coachning och träna och utveckla valda delar av de brister som man själv känner behöver förbättras.

Som chef kanske man behöver förbättra kommunikationen med anställda, bli bättre på presentationstekniken, definiera målen och visionen, bli bättre på konflikthantering etc

Som affärsman/kvinna kanske man behöver förbättra strategien, marknadsplanen, marknadsföringen, bli bättre på behovsanalysen, kommunikationen och frågetekniken etc

Efter kursen "Framställningsteknik -att tala inför grupp" kanske man känner för en ytterligare finslipning av framträdandet

Dagen börjar kl. 09.00 med en analys av nuläget för att formulera målet med dagen. Bestämma vilka förmågor som ska förbättras och utvecklas, vilka problem som ska lösas. Därefter tränar vi resten av dagen till kl. 16.00 med avbrott för lunch, på de delar som vi bestämt att fokuserat på. Dagen avslutas med en åtgärdsplan och en utvärdering.

Kursansvarig: Tom Nilsson - TARNI Management

Tid
: Enligt överenskommelse då det passar deltagaren och kursledaren

Plats:
Valfri plats eller någon av våra ordinarie kursplatser
Malmö Falsterbo Kursgård
Göteborg Handelsakademin
Stockholm Drottning Victorias Örlogshem
Spanien Costa del Sol
Kostnad:
7 950 kronor exkl.moms
Kursmaterial, lunch och kaffe ingår.
Resekostnader kan tillkomma beroende på val av plats

 

Anmälan på hemsidan eller per telefon 070 336 08 02

E-post info@tarni.com

Välkommen!