Chefen och Ledarskapet
.
Vi jobbar i små grupper med mycket interaktivitet i trivsamma lokaler.

Kursinnehållet i kort beskrivning

Dag 1
Första dagen ägnas åt ledarskapets verktyg och hur de kan användas för att få ledarskapet av de anställda. Vilka roller vi måste ikläda oss för att lyckas i ett modernt företag. Vilka styrformer och styrverktyg vi förfogar över.

Att ha en framtidsberedskap och jobba med scenarioplanering och kortsiktiga prognoser, ett strategisk kreativt ledarskap. Att vara proaktiv och agera innan saker händer.

Att med agilt ledarskap vara anpassningsbar för föändringar.

Vi talar om mål och visioner och olika system som ger stöd för att kunna leda en verksamhet.

Vi hanterar ämnet "etik och moral", innebörden samt hur vi vill förhålla oss till våra egna och företagets värderingar. Att deklarera våra kärnvärden och värderingar. Hur vi bygger upp vår CSR faktor.

Vi kommer in på hur man använder organisationsstrukturer för att samordna styrkorna

Hur vi anväder olika maktmedel. Hur viktigt det är att våga ge ansvar och släppa kontrollbehovet Att lära sig delegera.

Hur man bygger upp en trivselkultur, hur man skapar engagemang och trivsel så att alla bidrar till verksamhetens framgång. Hur ansvar ger lojalitet som i sin tur skapar kreativitet och initiativ. Hur framtidens ledarskap måste fungera för att skapa livskvalitet till oss själva och våra anställda.

Vi lär oss tänka i LEAN ledarskap, att alltid förbättra.

Vi tar upp vikten av att informera personal i företag och vilka konsekvenser som kan uppstå om man inte är tydlig och tar informationsbehovet på allvar. Kommunikationen mellan människor är ett viktigt verktyg. Budskapet är inte vad vi säger, budskapet är vad mottagaren uppfattar. Vi lär oss kommunicerar vilket är grundbulten i alla verksamheter. Under kommunikation behandlar vi också Utvecklingssamtalet, Konflikthantering med svåra samtal, Mobbning och Mentorskap

Dag 2
Andra dagen ägnas åt oss själva och hur vi kan utvecklas personligen. Vi börjar med framställnings- och presentationsteknik. Hur vi framför våra budskap inför en grupp på ett professionellt och övertygande sätt. Hur vi jobbar med minnesteknik och olika hjälpmedel.

Vi testar fram våra beteendeprofiler och talar om våra olikheter för att skapa förståelse om individers beteenden i grupper.

Vi talar om våra intelligenser IQ och EQ. Vi testar vår emotionella intelligens med självkännedom, självmotivation, självkontroll, sociala relationer och social medvetenhet. Dvs förmågan att kunna hantera sig själv och förmågan att hantera relationer till andra. Hur man utvecklar ledarens viktigaste egenskaper och människokunskap. Hur vi med empati kan hantera den nya generation Y.

Vi talar om hur viktigt det är att kunna planera sin tid och ta kontroll över sitt liv genom personlig planering. Hur vi med lite struktur på tillvaron kan bli mer effektiva såväl som chefer som hemma. Vi gör ett litet test.

Som avslutning på dagen och utbildningen gör vi en personlig plan/åtgärdsplan för hur vi ska gå vidare och förbättra oss på olika punkter, vi gör helt enkelt ett kontrakt med oss själva som ska leda till att vi blir mer effektiva som ledare.

Referenser från några tidigare deltagare.

Välkomna till utbildningen som går löpande i Stockholm, Göteborg och Malmö och vid några tillfällen i Spanien

Tom Nilsson

Till kursprogrammet