Vår policy för utskick av information via e-post.

Den 1:e april 2004 infördes en ny marknadsföringslag gällande utskick av e-postreklam. Lagen bygger på EUs direktiv. Konsumentverket som övervakar marknadsföringslagen har utkommit med en tolkning som finns att läsa på deras hemsida www.konsumentverket.se

TARNI Management följer de nya direktiven.

De nya reglerna säger att det är förbjudet att skicka obeställd e-postreklam till privatpersoner och enskilda firmor, men inte till aktiebolag, stiftelser och andra juridiska personer.
Samtliga e-postadresser i vår sändlista riktas till juridiska personer eller deras företrädare och endast privatpersoner som påanmält sig.

TARNI Management vill inte skicka information till någon som inte vill ha information. Därför kan man från hemsidan "påanmäla" sig till sändlistan och på varje utskick enkelt "avanmäla" sig från sändlistan.

TARNI Management