SRV Återvinning AB

SRV återvinning är ett aktiebolag ägt av fem kommuner på Södertörn: Huddinge, Haninge, Botkyrka, Salem och Nynäshamn. Kommunerna har gett SRV i uppdrag att sköta insamling och hantering av hushållssopor.

SRV återvinning erbjuder kundanpassad, konkurrenskraftig och miljöriktig avfallshantering till företag, kommuner och privatpersoner.

SRVs cirka 170 anställda betjänar totalt 265.000 människor i ca 111.000 hushåll
www.srv-atervinning.se

Tom Nilsson har i genomfört utbildning i personlig utveckling och självmotivation med kundservicegruppen.