Vad säger Skatteverket om utbildningar i utlandet?

Det finns inga klara entydliga regler, avdragsrätten avgörs från fall till fall. Generellt bör utbildningar omfatta 30 timmar av 40 per vecka dvs 3/4 delar av tiden. Utav 4 dagar bör således 3 vara kurstid utav 3 dagar bör 2,5 dagar vara kurstid.
Skatteverket skriver följande:

Utbildning - studieresor och kongresser
Krav för avdrag:
- Resan ska vara av påtaglig nytta för tjänsten, men behöver inte vara "nödvändig".
- Resan ska kunna jämställas med fullgörande av tjänsten. Alltså bör lön motsvarande heltid ha utbetalats och kursen bör ha omfattat minst 30 timmars kurstid per vecka.
- Det ska finnas program/dokumentation av kursens innehåll etc.

Avdrag medges med:
- Själva kurskostnaden (+ resa, hotell, ökade levnadskostnader).

Inget avdrag medges för:
- Om det privata inslaget överväger medges inget avdrag även om viss nytta för tjänsten föreligger.
- Konferensresor som företagits på fritid ger inget avdrag.

Rättsfall:
- RÅ 1980 Aa 147. (Läkare vägrades avdrag för enskild studieresa pga. betydande semesterinslag, trots viss nytta.)
- RÅ 1980 Aa 194. (Läkare vägrades avdrag för kongress. Konferensens innehåll ansågs inte ha tillräcklig betydelse för tjänsten som distriktsläkare.)