Affärsmannaskap -säljutveckling
.
Vi jobbar i små grupper med mycket interaktivitet i trivsamma lokaler.

Kursinnehållet i kort beskrivning

Dag 1
Första dagen tränas deltagarna att bli mer effektiva i säljprocessens fyra faser.

Vi inleder med Planeringsfasen där vi pekar på vikten att vara proaktiv och prata om framtiden och vilken beredskap vi har inför dagens snabbrörliga informations- och kunskapssamhälle.

Vi pratar om visioner och mål, planering av marknadskommunikation och den rätta mixen, planering och definition av kunder och resursutnyttjande. CRM system.

Därefter går vi igenom Kontaktfasen, hur och hur ofta vi kontaktar kunden. Här analyserar vi säljrädslor och hur vi kommer över dessa säljhinder.

Säljfasen handlar mycket om kommunikation och hur vi beter oss. Vi lär oss lyssna på kunden. Vi upphåller oss länge vid den viktiga behovsanalysen där vi tränar olika frågemetoder DABA, SPIN etc. Hur vi bemöter invändningar och vid köpsignaler styr säljsamtalet mot ett avslut m.m. Vi gör flera gruppövningar.

I Efterförsäljningsfasen påtalar vi vikten av att ha rätt attityd till missnöjda kunder. Vi pratar om den viktiga kundvården, hur man hanterar klagomål och skapar en relation som får kunden att komma tillbaka och köpa av oss igen. Hur man upprättar en reklamationspolicy.

Dag 2
Andra dagen ägnas åt oss själva och hur vi kan utvecklas personligen. Vi börjar med framställnings- och presentationsteknik. Hur vi framför en produktpresentation inför en grupp på ett professionellt och övertygande sätt. Hur vi jobbar med minnesteknik och olika hjälpmedel.

Vi testar fram våra beteendeprofiler och talar om våra olikheter för att skapa förståelse om individers beteenden i grupper och i olika säljsammanhang.

Vi talar om våra intelligenser IQ och EQ. Vi testar vår emotionella intelligens med självkännedom, självmotivation, självkontroll, sociala relationer och social medvetenhet. Dvs förmågan att kunna hantera sig själv och förmågan att hantera relationer till andra. Hur man utvecklar säljarens viktigaste egenskaper, självmotivationen och drivkraften med mental träning samt empatien, förmågan att förstå andra människors behov och känslor.

Vi talar om hur viktigt det är att kunna planera sin tid och ta kontroll över sitt liv genom personlig planering. Hur vi med lite struktur på tillvaron kan bli mer effektiva såväl som säljare som hemma. Vi gör ett litet test.

Som avslutning på dagen och utbildningen gör vi en personlig plan/åtgärdsplan för hur vi ska gå vidare och förbättra oss på olika punkter, vi gör helt enkelt ett kontrakt med oss själva som ska leda till att vi blir mer effektiva som säljare.

Välkomna till utbildningen som går löpande i Stockholm, Göteborg och Malmö

Tom Nilsson