RegionFastigheter Service

Göran Elsmén, chef för RF Service, genomför ledarutbildning av ca. 30 drifts- och platschefer.

"Nyckelorden i vår verksamhet 'driftsäkerhet och bra samarbete' förstärks mycket med TARNI Management´s utbildning i förmågan att hantera sig själv och förmågan att hantera relationer till andra. En mycket väl genomförd och uppskattad utbildning."

RF Service ingår i Regionfastigheter som är en verksamhet i Region Skåne och finns med personal på 11 platser i Skåne.

RF Service sköter drift och underhåll av alla sjukhus och sjukhusfastigheter, utför entreprenaduppdrag och teknisk service.

Totalt anställda: ca 300 personer