Referenser från kursen " Affärmannaskap -säljutveckling"

Samtliga kursdeltagares genomsnittliga utvärdering av kursen under 2014 i Malmö, Göteborg och Stockholm.

4,9 (av 5,0)

Några spontana uttalanden från deltagare:

"Jag förstår nu att det var ett riktigt besluta att gå denna kurs. Alla de här faserna är ju så viktiga bitar för att få helheten av säljtekniken. Har lärt massor av saker som vi gjort på ett felaktigt sätt. Det viktigaste är empati, utan den fungerar inget i säljprocessen. Som kursledare var Tom suverän.
Stefan Höiseth, Johlins Sweden AB

”Är mycket nöjd. Har med mig massor hem i baggaget att fundera på och ta lärdom av. Tror jag kommer att utveckla min personlighet efter detta”.
Skandinaviska Kraftprodukter AB, Halmstad

”Mycket bra kurs som gav konkreta tankar kring hur man kan förbättra arbetssättet. Bra att den mentala och emotionella delen togs upp ”.
ComCenter AB, Stockholm

”Det skulle vara bra om alla anställda på företaget, som jobbar direkt med människor, fick genomgå denna säljkurs”
Finnveden Optik, Värnamo

Detta var några axplock. Vi har många personliga referenter som vi med glädje hänvisar till vid önskemål.