Polismyndigheten i Skåne
Utbildning av 125 polisbefäl i Malmö och Kristianstad.
Utbildningen omfattade ledarskap med emotionell intelligens.
"En bra utbildning i ett angeläget ämne. Mycket uppskattat av deltagarna. Det är viktigt för oss att med jämna mellanrum stanna upp från vår stressiga vardag och utveckla vårt ledarskap och relationerna i organisationen och till allmänheten."

Per Svartz, Polismästare i Malmö