Gunnar Rune VD :

"På vår konferens för distrikts- och filialchefer, ungefär 100 personer, under två dagar i Linköping med temat
"Från vision till verklighet" presenterade Tom Nilsson, TARNI Management vikten av och syftet med visioner och hur man skapar en gemensam företagskultur, på ett intressant och lättbegripligt sätt. Konferensen var startskottet mot en fortsatt positiv utveckling och visionen kommer att bli vår vägvisare."

NVS Installation AB- är en av Nordens största och mest kompletta rörinstallatörer.

NVS har ett 70-tal kontor över hela Sverige, från Trelleborg i söder till Luleå i norr och verkar även i Norge.

Omsättning: ca 2 miljarder SEK

Anställda:ca 2000