Marin Mätteknik MMT är ett mätföretag specialiserat på högupplösande sjömätning för industrins och försvarets behov av kartläggning med hög detaljrikedom för projekt i hav och sjömiljö.

MMTär ett prisbelönt företag och även utsetts till Gasellföretag i Göteborg.

www.mmt.se


Ca 20 Offshore Managers och Sjökaptener har genomgått ledarskapsutbildningen "Chefen och ledarskapet".