Kronans Droghandel AB

KD är en av nordens största och äldsta distributörer till hälso- och sjukvården.
Ett stort antal läkemedelsföretag och företag med medicintekniska produkter (MTP), av vilka flera är multinationella, har valt KD för en säker och effektiv distribution av sina produkter i Sverige och övriga Norden.
KD lagerhåller, plockar, packar och distribuerar till grossister i Norden, samt till apotek och övrig hälso- och sjukvård, som numera även inkluderar enskilda hem.

KD koncernen har ca 450 anställda och omsätter ca 12,5 miljarder svenska kronor.

www.kd.se


Ca 20 mellanchefer från Mölnlycke, Enköping, Borlänge och Malmö har genomgått utbildningen "Chefen och Ledarskapet".

U
tbildningen används idag i företagets
program för ledarskapsutveckling.