.................Stads- och Företagsportaler
Till statsidan

IT Studion driver

Ängelholms Företagsportal
www.angelholm.org

och

Kristianstads Företagsportal
www.kristianstad.biz

Kontakta oss för deltagande eller annonsering

IT Studion
Tom Nilsson

Telefon: +46 (0)431 44 80 44
Mobil: +46 (0)70 336 08 02
E-post: info@tarni.com