E-post marknadsföring

Internet och e-post kommer att bli framtidens media för marknadskommunikation.

SPAM debatten har lett till lagstiftning som innebär att det är förbjudet att skicka e-post till privata personer och enskilda firmor, dock inte till aktiebolag, stiftelser och andra juridiska personer. Direktreklam i den fysiska brevlådan används flitigt av daglivaruhandeln och i framtiden kommer denna reklam att komma i din elektroniska brevlåda. Fördelen med e-post är att man kan ge mottagaren möjlighet att avtacka sig fortsatt information. Ingen är ju intresserad av att lägga pengar på information till någon som inte vill ha den.

Nyhetsbrev via e-post till företag är ett kostnadsmässigt oslagbart sätt att kommunicera med marknaden. Bygg upp ett kundregister med e-postadresser och kommunicera regelbundet med dina kunder.

Att skicka 10 000 DR blad per post kostar papper, tryckning, kuvert, frimärke, hantering etc ca 15:- per enhet dvs 150 000:-. Att skicka motsvarande med e-post kostar 5 000:-.

Vi erbjuder hjälp med att bygga register, skicka ut nyhetsbrev och överhuvudtaget hjälp er igång. Vi har idag ett e-postregister med företag med mer än 5 anställda. Ca 8 500 företag i södra Sverige, 11 700 i västra Sverige och 14 800 i östra Sverige och 5 600 i norra Sverige, totalt ca 40 600 företagsadresser, som vi under flera år byggt upp.

För varje gång vi skickar något meddelande för er räkning kostar det:

Område
Antal
e-postadresser ca
Kostnad
exkl.moms
Södra Sverige (Skåne, Blekinge, Kronobergs och Kalmar län)
8 500
4 500:-
Västra Sverige (Västra Götalands, Hallands, Jönköpings och Värmlands län)
11 700
5 800:-
Östra Sverige (Stockholms, Uppsala, Gotlands, Södermanlands, Östergötlands, Västmanlands och Örebro län)
14 800
7 400:-
Norra Sverige (Dalarna, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län)
5 600
2 800:-
Totalt
40 600
20 500

Vi skickar i vårt dataprogram varje mail för sig med mottagarens och er avsändareadress synlig, vilket upplevs som personligt. Inte som hemlig kopia med dold mottagare.
Vi vet att ca 5-8 % går direkt in på Din hemsida och läser mer om Ditt företag och att ca 0,5 % begär att få bli borttagna från sändlistan. Allt är naturligtvis beroende av vad man erbjuder och sysslar med. Många har uppnått fantastiska säljresultat genom att kommunicera med marknaden på detta sätt.

Innehållet och utformning av budskapet bestämmer ni. Enklast görs det som en html sida. Har ni inte egna kunskaper kan vi ombesörja utformingen.

Vi förbehåller oss rätten att ha etiska och moraliska synpunkter på den information vi skickar ut även om det sker i Ert namn. Med detta menar vi att vi inte skickar något brev med innehåll om sex, vapen, droger eller andra illegala produkter eller tjänster.

Kontakta oss och testa i en del av landet.