...Institutet för Revisorsutbildning

IREV bildades 1982 genom att FAR och SRS slog samman respektive utbildningsavdelningar och bildade ett samägt utbildningsföretag.

IREV´s kursverksamhet genomförs av 11 anställda och av ca 100 högt kvalificerade lärare. Varje år deltar ca 5 000 personer i olika utbildningar.

www.farakademi.se


Tom Nilsson, TARNI Management har genomfört utbildningar i ledarskap och affärsmannaskap på Mallorca i Spanien och Berlin i Tyskland.