...HSB Dalarna

HSB Dalarna bygger, förvaltar, utvecklar och äger fastigheter, utifrån försvarbara kostnader och god lönsamhet. Genom bostadsrättsföreningar förvaltar man ca 700 000 kvm

www.hsb.seTom Nilsson, TARNI Management har genomfört utbildning i servicemannaskap för ca 80 anställda med syfte att öka engagemanget i kunderna dvs. hyresgästerna.