Framtidens Ledarskap = Skapa Livskvalitet


Det krävs ett helt nytt ledarskap för att coacha den nya generationen, 80-talisterna eller generation Y, som de kallas.

50-talisterna har bedrivit helt eller delvis auktoritärt ledarskap under många år, vilket inte kommer att accepteras av de unga välutbildade människorna. Dessbättre pensioneras 50-talisterna under de närmaste 10 åren. Detta kommer att skapa brist på chefer, vilket ökar valmöjligheten för 80-talisterna och kraven på företagen.

Den nya generationen är välutbildade, välinformerade och beresta och kommer inte att acceptera att bli behandlade annat än med respekt och en vuxen kommunikation.

Näringslivets största problem kommer att bli att rekrytera ledare som är emotionellt intelligenta för att klara av ledarskapet. Idag rekryteras de flesta chefer på meriter som att ha bra utbildning eller att ha varit duktiga på sin tidigare post. Inte för att de har bra handlag med människor. Man har varit relativt sparsamma med att utbilda cheferna till att bli ledare.

Chefskapet är en position som kommer uppifrån och ledarskapet en relation som kommer underifrån. Vad som händer om man inte lyckas fånga ledarskapet är att man tar till sina maktmedel som man har i sin position som chef och börjar peka med hela handen och kommunicera i felaktiga transaktioner. Detta leder till konflikter, därför misslyckas och slutar ca 40 % av nyanställda chefer efter ca 1,5 år, i 80 % av fallen p.g.a. oförmåga att kommunicera sina budskap och skapa goda relationer.

Framtidens ledares viktigaste uppgift kommer att bli att skapa livskvalitet åt sin medarbetare och sig själv, vilket leder till ett bra resultat. Att skapa livskvalitet innebär att hjälpa till med att få ihop livspusslet dvs. ha ett helhetsperspektiv på de 16 vakna timmarna på dygnet. Tiden är den enda riktigt demokratiska och begränsade resursen vi har och måste planeras och prioriteras utifrån livskvalitet. Vi måste lämna begreppen arbetstid och fritid som två motsatser och börja tala om betald tid och obetald tid. Att lösa barnpassning, rastning av hundar, behov av egen tid för hårklippning, massage och motion. Att planera den betalda tiden så att familjelivet och privatlivet fungerar tillsammans med arbetslivet.

Om man frågar unga medarbetare idag vad de skulle vilja ha som förmån väljer både män och kvinnor ”flexibel arbetstid”, klart dominerande före både tjänstebil och städhjälp i hemmet. Folk vill kunna bilda familj, föda barn och leva ett socialt liv i kombination med ett trivsamt och krävande jobb.

Om man lyckas skapa livskvalitet får man trivsel och med trivsel kommer engagemang och resultat. 80 % av anställda i västvärlden går till jobbet utav plikt för att få en månadslön och inte av lust. Man tar inte hjärtat med sig till jobbet och bryr sig inte om företaget går bra eller dåligt. I den befintliga organisationen finns oftast den största potentialen till ökad lönsamhet.

Följande 4 roller måste framtidens ledare ikläda sig för att bli framgångsrik:

Visionären - att kunna leda anställda in i en framtid.
Coachen - att kunna identifiera och använda medarbetarnas förmågor på bästa sätt.
Relationsskaparen – att var bra på att skapa och underhålla relationer internt såväl som externt.
Demokraten – att lyssna på folks åsikter och att våga lita på folk och delegera ansvar med befogenheter och resurser utan kontroll.

Framtidens ledare måste vara betydligt mer engagerade i företagets CSR faktor. Corporate Social Responsibility, ett samhällsansvar med etiska, miljömässiga och sociala innehåll. Ha starka kärnvärderingar med en upppförandekod, vara medveten om miljöpåverkan och klimatfrågan samt sträva efter jämnställdhet, mångfald och nöjda medarbetare.

Framgång föder man med ett engagerat team, som skapas av ett modernt ledarskap. Detta kräver utbildning i emotionell intelligens och kommunikation på alla nivåer.

Tom Nilsson
TARNI Management