Försäkringskassan Skåne

Försäkringskassan Skåne finns representerad med lokalkontor på 38 platser i Skåne. Centralkontoret ligger i Kristianstad och ca 1700 personer arbetar i organisationen.

Försäkringskassan Skåne administrerar socialförsäkringssystemet med barnbidrag, bostadsbidrag, föräldrapening, sjukpenning, tandvård, ålderspensioner m.m. Årligen hanteras ca 35 miljarder kronor.

Tom Nilsson har i Kristianstad, Landskrona och Malmö genomfört utbildning i kundsynpunktshantering av ca 50 bemötanderepresentanter från olika lokalkontor.