Ernst & Young är ett ledande, globalt revisionsföretag som hjälper dig att få perspektiv på din verksamhet. Vi erbjuder tjänster som präglas av integritet, kvalitet och professionalism.

Ernst & Young har 75 kontor i Sverige och har för andra året i rad blivit utnänd till årets revisionsföretag

www.ey.com/seTom Nilsson, TARNI Management har genomfört utbildningsdagar med kontoren i Ängelholm, Helsinborg och Borås under temat
"Medarbetare i ett vinnande team".