BingoLotto är ett av Sveriges populäraste spel som säljs via idrottsföreningar och butiker.

BingoLotto bidrar med ca 1 miljard kronor per år till föreningslivet i Sverige och är därmed de flesta föreningars största inkomstkälla.

Tom Nilsson TARNI Management har under två dagar genomfört säljutveckling
med 8 personer ur BingoLottos organisation i södra Sverige.