e-learning, självstudier på Internet
"Ledarskap och Affärsmannaskap"

Ett utvecklingsprogram som vänder sig till chefer inom affärsdrivande tjänste- och tillverkningsföretag såväl som handelsföretag. Ledarskap och affärsmannaskap har mycket gemensamt. Ledarskap är relationer internt och affärsmannaskap relationer externt.

Utbildningen vänder sig till Dig som:

- skall tillträda en chefsposition
- nyligen har tillträtt en chefsposition
- har varit chef en tid och vill utvecklas ytterligare

Målet med utbildningen är att utveckla deltagarnas
Chefskap - förmåga att ta ansvar för sin verksamhet
Ledarskap - förmågan att leda sin personal mot gemensamma mål
Affärsmannaskap - förmågan att bygga relationer med kunder och leverantörer.

Utbildningens innehåll:

Chefen och ledarskapet
Mål och visioner, strategi, vägen till målet
Organisationsstrukturer
Styrsystem: - Former och verktyg
Makt och inflytande
Delegering och Ansvar
Konflikter och konflikthantering
Mobbning
Etik och moral

Relationer och empati - Emotionell intelligens
Förmågan att hantera sig själv och relationer till andra
Anställdskap, Ansvar, Lojalitet, Engagemang, Trivsel
Utveckling och förändring
Information - desinformation - ryktesspridning
Kommunikation mellan människor
Uppmärksamhet - "strokes"
Mentorskap/Coaching
Teamroller/Beteendeprofiler
Utvecklingssamtal


Affärsmannaskap och säljprocessen
Säljprocessen
Planeringsfasen - affärsidé, marknadskommunikation
Kontaktfasen - säljrädslor
Säljfasen - behovsanalys, säljteknik
Efterförsäljningsfasen - kundvård, klagomålshantering
Benchmarking