e-learning, självstudier på Internet
"Chefen och Ledarskapet"
Praktisk ledarskap för chefer

Utbildningen vänder sig till Dig som:

- skall tillträda en chefsposition
- nyligen har tillträtt
en chefsposition
-
har varit chef en tid och vill utvecklas ytterligare

Målet med utbildningen är att utveckla deltagarnas
Chefskap - förmåga att ta ansvar för sin verksamhet - och
Ledarskap - förmågan att leda sin personal mot gemensamma mål

Utbildningens innehåll:

Chefen och ledarskapet
Det humana kapitalet
Mål och visioner
Etik och moral
Organisationsstrukturer
Styrformer och styrverktyg
Makt, inflytande och ansvar
Utveckling och förändring
Trivsel på arbetsplatsen -Anställdskap
Hjärnan och våra intelligenser
Emotionell intelligens
Uppmärksamhet -"strokes"
Mentorskap, Coaching, Fadderskap
Våra olikheter
Kommunikation mellan människor
Information
Konflikthantering
Utvecklingssamtal
Stresshantering -utbrändhet
Framställningsteknik
Personlig planering
Mental träning
Åtgärdsplan

Handledare: Tom Nilsson - TARNI Management

Tidsåtgång: ca 15 timmar

Kostnad: 6 300 kronor exkl.moms/deltagare.

Anmälan

Efter anmälan skickar vi ett e-mail med faktura och inloggningsuppgifter, som varar i en månad. Under dessa fyra veckor kan Du logga in hur många gånger som helst