Helsingborgs Dagblad 2005-03-08

Växtkraft för företagskvinnor

Det började som småtrevliga träffar kvinnor emellan. Men utvecklades till kompetensutveckling på hög nivå.
80 kvinnor i ledande ställning ingår nu i Föreningen Tankens Trädgård – bara på Bjäre.

 

ÄNGALAG. En liten vindlande byaväg ut på Bjäre leder hem till Neta Ekelund. Här har en ny gård byggts på gammal grund, med plats för konferenser. Denna strålande vinterdag i mars är det kvinnor som tar plats. Entusiastiska och motiverade ägnar de en heldag åt presentationsteknik, konsten att göra ett lyckat framträdande och sälja in sitt företag. De filmas och får professionella råd av en managementkonsult.

Även för denne Tom Nilsson är det en ovanlig situation: Nio kvinnor från olika branscher ska "vässas".
– Normalt arbetar jag med fyra alfahannar i taget från näringslivet, säger Tom Nilsson som fått byta resmålen Malmö, Göteborg och Stockholm till landsbygden på Bjäre.

Medan solen tar sig in genom de höga fönstren och saboterar overheadpresentationen, rättar han till kvinnornas små tics:
– Säg inte eh.. ta paus i stället. Håll inte på med händerna, låt armarna gestikulera. Lägg in energi från början.

Det kallas Kraftnätverk. Här får kvinnorna, som arbetar ensamma, tillsammans med sin man eller som chef i en organisation, en ovanlig chans att utvecklas. KK-Stiftelsen och ESF, Europeiska Socialfonden har tillsammans bidragit med hela 2,5 miljoner.
Projektet bygger på en slags korsbefruktning: Nätverksgrupperna kan använda sig av specialkunskaper på flera universitet. Samtidigt kan forskare härifrån använda sig av nätverkens träffar genom inspelningar.

På Bjäre ingår nu tre olika grupper i det som kallas Tankens trädgård: Kunskapens trädgård, Välbefinnandets trädgård och Skapandets trädgård. Sammanlagt 29 kvinnor arbetar aktivt i grupper, hela 80 är med i Föreningen Tankens trädgård.

Ingrid Thuresson är initiativtagare och förvånas över alla dessa intresserade kvinnor.
– Att det bara fanns så många, som bor eller verkar på Bjäre... Eller som faktiskt vill flytta hit och arbeta härifrån.

I Kunskapens trädgård, som samlades på Neta Ekelunds gård utanför Ängalag, finns kvinnor från vilt skilda områden. Bland dem Elisabet Lindström, som vill hitta en ny nisch för sin gastronomiutbildning, Els-Marie Åkesson som behöver marknadsföra sin friskvård, Ylva Grip-Rösth som vill utveckla sitt företag vid sidan av lärarjobbet och Lena von Post som just ska starta ett handelsföretag. Men även Christel Eriksson, som arbetar med ett globalt rekryteringsföretag, tycker det är värt att lägga de dagar som krävs, med seminarier och hemläxor.
– Jag är regionchef och driver det lilla företaget i det stora. Det här stärker mitt lokala nätverk.

Under 15 månader utbildas kvinnorna i hur man skriver affärsplaner, sätter mål, ökar den personliga effektiviteten, utvecklar ledarskapet, i retorik och säljteknik. Programmet är inte helt klart, säger gruppens handledare Ann Myhrman, eftersom det anpassas efter deltagarnas behov.
– De brinner för sina affärsidéer! säger Ann Myhrman, som arbetar som konsult i kvinnligt och manligt ledarskap.

Lunds universitet med Univa AB bistår hela vägen med kompetens. Deltagarna har dessutom tre heldagar till sitt förfogande, med just den specialist de behöver från högskolor, Almi eller Connect Skåne.
– Tänk så mycket arbeten det här kan ge på Bjäre om det slår väl ut! säger Ingrid Thuresson.

För det stoppar inte med tre "trädgårdar". Nästa steg är en "gastronomisk trädgård", som borde ligga helt rätt i odlingslandskapet Bjäre. Och här ska även männen få vara med.
– Målet är ytterst att vi ska utvecklas tillsammans, män och kvinnor, infödda, inflyttade och invandrare, för att utveckla bygden, menar Ingrid Thuresson.
– Men vi måste börja med att lyfta kvinnorna. Det räcker inte med att sitta 'i sargen'.

Eva Killberg
eva.killberg@hd.se
Tel 0431-793 95


Kvinnorna i en Kraftgrupp tar del av varandras affärsidéer. Här presenterar Neta Ekelund sitt företag som testar ungdomar inför högskolevalet. Ingrid Thuresson till vänster är projektledare, Ann Myhrman till höger handledare för gruppen.


Presentationsteknik på programmet: Christel Eriksson kan redan det mesta men får hjälp med finjustering av gester och ögonkontakt.


Kraftprogrammen kräver en ansenlig egen insats. Lena von Post, Els-Marie Åkesson, Elisabet Lindström med flera arbetar koncentrerat på presentationen av egna företaget.


Kvinnorna tränas bland annat i presentationsteknik. Genom att anförandet filmas, ser Christel Eriksson själv eventuella brister


Kvinnor på Bjäre bygger nätverk och utvecklar sina företag. Hemma i Neta Ekelunds kök samlas vid lunchtid Ann Myhrman, Christel Eriksson, Lena von Post, Elisabet Lindström, Ylva Grip-Rösth, Anette Åkerström, Cecilia Svenby, Els-Marie Åkesson, Helena Rääf

Foto: NIKLAS GUSTAVSSON