e-learning, självstudier på Internet
"Personlig planering"

För alla anställda inom företag och myndigheter

Personlig planering är viktigt i dagens tidspressade tillvaro och en förutsättning för ett effektivt liv. Stress och i längden "utbrändhet" undviks enklast genom organisation och personlig planering.

Lär Dig:

- att planera Din tid på effektivaste sätt
- att prioritera vad som är viktigt och brådskande
- att ta kontroll över Din tid och Ditt liv

Kursnnehåll:

Förmågan att hantera sig själv - självkontroll
Förmågan att hantera relationer till andra
Personlig planering
Stresshantering
Prioriteringar
Balans i tillvaron
Personlig åtgärdsplan

Handledare: Tom Nilsson, TARNI Management

Tid: ca 5 timmar

Kursavgift: 2 850 kronor exkl.moms/deltagare.

Anmälan

Efter anmälan skickar vi ett e-mail med faktura och inloggningsuppgifter, som varar i en månad. Under dessa fyra veckor kan Du logga in hur många gånger som helst