e-learning, självstudier på Internet
"Klagomålshantering"

För anställda inom service- och försäljningsyrken
Klagomålshantering är en viktig del i företags, kommuners och myndigheters kvalitets arbete.

Produkt, kvalitet och pris blir mer och mer likvärdigt mellan konkurrerande varor och tjänster. Relationen mellan köpare och säljare blir det viktigaste konkurrensmedlet i framtiden.

- Hur man bygger upp och underhåller relationer till kunden/allmänheten.
- Hur man hanterar och behandlar klagomål och reklamationer.
- Hur man upprättar en klagomålspolicy.
- Hur man implementerar klagomålshantering i organisationen.

En utbildning som inspirerar till att bemöta varje relation med varsamhet - en relation som kommer att bli nyckeln till framgång.

Kursinnehåll:

Relationer -framtidens konkurrensmedel
Försäljningsprocessen
Kommunikation och samtalsmetodik
Efterförsäljning - kundvård
Klagomålshantering - nöjda kunder
Förmågan att hantera sig själv
Förmågan att hantera relationer till andra
Våra olikheter
Upprättande av klagomålhanteringspolicy

Handledare: Tom Nilsson, TARNI Management

Tid: ca 5 timmar

Kursavgift: 2 850 kronor exkl.moms/deltagare.

Anmälan

Efter anmälan skickar vi ett e-mail med faktura och inloggningsuppgifter, som varar i en månad. Under dessa fyra veckor kan Du logga in hur många gånger som helst