e-learning, självstudier på Internet

"Trivsel på arbetsplatsen "

För anställda inom företag och myndigheter

Den största potentialen för ökad lönsamhet finns i den befintliga organisationen.

Trivsel på arbetsplatsen innebär att alla engagerar sig i verksamheten och utvecklar goda relationer internt i organisationen såväl som externt med kunder, leverantörer eller allmänheten.

- Hur man skapar trivsel och lojalitet i organisationen.
- Hur man skapar ett gemensamt ansvar för alla.
- Hur man skapar initiativ till förbättringar.
- Hur man inför "anställdskaps anda" i organisationen

En utbildning som inspirerar till att införa den kultur och trivsel i organisationen, som leder till förbättrat resultat och ökad lönsamhet.

Kursinnehåll:

Utveckling och förändring
Förmågan att hantera sig själv - självkontroll
Förmågan att hantera relationer till andra
Ledarskap med gemenskap
Ansvar - gemensamt för alla
Lojalitet - betyder inte lydnad
Initiativ - till förbättringar
Engagemang

Handledare: Tom Nilsson, TARNI Management

Tid: ca 5 timmar

Kursavgift: 2 850 kronor exkl.moms/deltagare.

Anmälan

Efter anmälan skickar vi ett e-mail med faktura och inloggningsuppgifter, som varar i en månad. Under dessa fyra veckor kan Du logga in hur många gånger som helst