e-learning, självstudier på Internet
"Affärsmannaskap - säljutveckling"
Säljträning och utveckling för anställda inom service- och försäljningsyrken

Utbildningen vänder sig till Dig som:

- är nyanställd som säljare.
- varit säljare några år och vill utvecklas.
- arbetar inom någon serviceverksamhet

Målet med utbildningen är att utveckla deltagarnas inställning och attityd till försäljning, service och kunden och att utveckla säljarens teknik till att bli mer lönsam.

Utbildningens innehåll:

Relationer -framtidens konkurrensmedel
Försäljning - planering
Kontaktfas - säljrädslor
Säljteknik - behovsanalys
Kommunikation och samtalsmetodik
Framträdandeteknik
Efterförsäljning - kundvård
Klagomålshantering - nöjda kunder
Utveckling och förändring
Förmågan att hantera sig själv
Förmågan att hantera relationer till andra
Våra olikheter
Personlig planering
Mental träning
Personlig utvecklingsplan

Handledare: Tom Nilsson, TARNI Management

Tidsåtgång ca 10 timmmar

Kostnad: 6 300 kronor exkl.moms/deltagare.

Anmälan

Efter anmälan skickar vi ett e-mail med faktura och inloggningsuppgifter, som varar i en månad. Under dessa fyra veckor kan Du logga in hur många gånger som helst